Monday, 28 April 2014

Tanggungjawab Suami Dan Isteri

Teks  :  Hamidah  Saat


Assalammualaikum buat rakan blogger semua. Untuk catatan kali ini saya suka kongsikan tanggungjawab suami dan isteri untuk membentuk keluarga bahagia.


Tanggungjawab suami kepada isteri:
- memberi mas kahwin / mahar
- memberi nafkah
- memberi didikan agama

Tanggungjawab isteri kepada suami:
- mentaati suami
- memelihara kehormatan
- menjaga harta suami
- memberi layanan yang baik
- tinggal di rumah suami

Tanggungjawab bersama:
- Memelihara dan mendidik anak-anak
- menghubungkan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak
- Saling hormat menghormati
- Saling menasihati

Kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri terhadap keluarga:
- Anak-anak terbiar
- Persefahaman tidak wujud
- Berlaku keruntuhan rumahtangga

Kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat:
- Melahirkan masyarakat yang harmoni
- Melahirkan generasi yang berpendidikan dan cemerlang
- Melahirkan pemimpin yang baik untuk masa akan datang.

Persiapan yang perlu ada kepada bakal suami dan isteri ke arah pembentukan keluarga bahagia:
- Ilmu pengetahuan
- Ekonomi yang stabil
- Akhlak yang mulia
- Beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T.

Sekian terima kasih.

No comments:

Post a Comment